%100 dana etli özel baharat karışımından elde edilmiştir.